PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Program "Bezpieczny Świat Dziecka"


Program prowadzony przez mikołowskich policjantów ma na celu między innymi:

- kształtowanie nawyków pożądanych zachowań, postaw i wartości ułatwiających dzieciom dokonywania wyborów w sytuacji zagrożenia,
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, nauczenie bezpiecznego poruszania się po drogach i okolicy,
- przekazanie informacji na temat numerów alarmowych 997, 998, 999 i 112 oraz wskazanie sytuacji w jakich należy korzystać z numerów alarmowych, a także sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyżurnym w sytuacji zagrożenia,
- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
- kształtowanie czynnych postaw i nawyków dzieci wobec bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób.

W celu ułatwienia dzieciom przyswojenia przekazywanych wiadomości podczas pogadanek wykorzystywana jest maskotka ,,Sierżant Hektor”, plansze dydaktyczne, kolorowanki, ulotki, jak również gry dydaktyczne.

Program "Przyjaciele Zippiego"


Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"


Program jest inicjatywą firmy Tymbark i marki KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Dzięki temu dziecko uczy się szacunku do otaczającego świata.

Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury:
1. Obchody Dnia Przyjaciół Natury.
2. Obchody Dnia Marchewki.
3. Dzień Warzyw, Owoców i Soków.
4. Dzień Drugiego Śniadania.
5. Obchody pierwszego Dnia Wiosny.
6. Obchody Dnia Ziemi.
7. Segregacja śmieci w przedszkolu.
8. Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu.
9. Kącik przyrody w przedszkolu.
10. Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę".
11. Zajęcia plastyczne - „W Krainie Kubusia”.
12. Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem.
13. Wystawa ekologiczna.
14. Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.
15. Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt zimą.

Realizacja 4 scenariuszy zajęć wraz z kartami zadań dla dzieci.

1. Obchody Dnia Przyjaciół Natury.
2. Obchody Dnia Marchewki.
3. Dzień Warzyw, Owoców i Soków.
4. Dzień Drugiego Śniadania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

www.spmiarka.edu.pl/smodbip

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer