REGULAMIN

REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
2. Wypożyczenia książek odbywają się od września do końca maja. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
3. Wypożyczenia odbywają się w godzinach podanych na planie wypożyczeń.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
5. Termin zwrotu książek upływa po 14 dniach od dnia wypożyczenia.
6. Termin zwrotu można przedłużyć po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
7. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
8. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
9. Wypożyczone książki należy szanować. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczoną książkę.
10. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy oddać inną, o tym samym tytule lub po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem o podobnej tematyce i tej samej wartości.
11. Nie wolno przetrzymywać książek, za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzymuje uwagę w dzienniku.
12. W czasie przerw w bibliotece przebywają tylko uczniowie wypożyczający oraz dyżurujący przedstawiciele Rady Biblioteki.
13. Z księgozbioru podręcznego uczniowie korzystają na miejscu w bibliotece, książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
14. Księgozbiór podręczny może być wykorzystany na poszczególnych lekcjach, ale osobiście po niego zgłasza się nauczyciel, który jest za niego odpowiedzialny.
15. W bibliotece obowiązuje cisza.
16. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego w bibliotece reguluje regulamin ICIM.
17. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
18. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.

W bibliotece możesz:
- wybierać i wypożyczać książki,
- czytać czasopisma,
- myśleć,
- szukać informacji,
- pytać,
- mieć spokój,
- uśmiechać się.

Pismo ręczne

Charakter pisma każdego człowieka jest niepowtarzalny, podobnie jak odcisk palca. Nie ma dwóch osób piszących identycznie. W miarę dorastania człowieka charakter jego pisma zmienia się, a wreszcie stabilizuje. Naukę zajmującą się charakterem pisma pod kątem tego, co mówi o charakterze piszącego, nazywamy GRAFOLOGIĄ.

Książki na łańcuchu

Książki można łatwo przenosić, więc często znikają z bibliotek. Aby temu zapobiec, w średniowiecznej bibliotece w Katedrze Hereford w Anglii książki przykuto łańcuchami do prętu biegnącego wzdłuż regału. Łańcuchy przymocowano z przodu do okładek, a zatem książki stoją grzbietami do wewnątrz.

Straszne księgi

W Egipcie w XXV w. p.n.e. powstawały tzw. KSIĘGI UMARŁYCH. Był to zwój zawierający zbiór zaklęć, modlitw i hymnów oraz mitów i fragmenty tekstów rytualnych. Teksty te miały zapewnić umarłemu szczęśliwe dotarcie do państwa umarłych i żywot wieczny.

Księgi średniowieczne

Jeśli przepisywany tekst nie dochodził do końca linii, puste miejsce wypełniano różnymi wzorami, wizerunkami zwierząt i ptaków. Artyści często musieli sami sporządzać farby z roślin czy sproszkowanych minerałów. Malarze używali także złota płatkowego, które przytwierdzali do powierzchni gumą arabską.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer