KONKURS "W KRAINIE BAJEK I BAŚNI" ZAKOŃCZONY

Informujemy, że termin nadsyłania prac na VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny "W krainie bajek i baśni" już upłynął. Nadesłanych zostało wiele ciekawych rysunków, wyklejanek oraz prac wykonanych innymi technikami. Wyniki pojawią się już wkrótce na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Plastycznym "W krainie bajek i baśni". Jest on organizowany w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne i uczęszczające do szkół podstawowych. Tematem są ulubieni bohaterowie literaccy. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia br. Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można poniżej.

Serdecznie zachęcamy do udziału :)


Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego
„W krainie bajek i baśni”

I. Organizator konkursu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43 – 178 Ornontowice
Z dopiskiem „Cała Polska czyta dzieciom”

II. Nazwa konkursu:
VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny inspirowany literaturą dziecięcą.

III. Tematyka konkursu:
Ulubieni bohaterowie literatury dziecięcej.

IV. Cele konkursu:
1. Zwrócenie uwagi na szeroki wybór literatury dziecięcej.
2. Kształcenie literackich zainteresowań dzieci.
3. Rozwijanie zdolności plastycznych.
4. Motywowanie uczniów do aktywności w życiu szkoły i poza nią.

V. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Ilość nadesłanych prac jest ograniczona – każda placówka może przesłać maksymalnie 5 prac plastycznych.
3. Adresowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
4. Prace oceniane są w trzech grupach wiekowych:

  • pierwsza grupa – 3, 4 i 5 –latki,
  • druga grupa – 6 -latki i uczniowie klas I,
  • trzecia grupa – uczniowie klas II – III.

5. Technika wykonania prac jest dowolna: rysunek (pastele, ołówek, kredki, farby plakatowe, tusz); wydzieranki; wyklejanki (oprócz collage z materiałów sypkich i spożywczych).
6. Format prac: A-4.
7. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek ucznia, dokładny adres szkoły, przedszkola, tytuł i autora książki, na podstawie, której wykonano pracę, imię i nazwisko nauczyciela.

VI. Nagrody dla laureatów:
1. W każdej grupie wiekowej zostają przyznane kolejno I, II, III miejsca.
2. Uczniowie – zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
3. Każda placówka otrzyma pisemne podziękowanie za udział w konkursie.

VII.Termin:
Prace plastyczne należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2013 roku – decyduje data stempla pocztowego.

VIII. Wyniki:
1. Regulamin konkursu, także do wglądu na stronie internetowej www.spmiarka.edu.pl/biblioteka
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2013 roku.
3. Sprawozdanie z przebiegu konkursu oraz wyniki zostaną podane na stronie internetowej: www.spmiarka.edu.pl/biblioteka

IX.Adres do korespondencji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43 – 178 Ornontowice
z dopiskiem: „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Pismo ręczne

Charakter pisma każdego człowieka jest niepowtarzalny, podobnie jak odcisk palca. Nie ma dwóch osób piszących identycznie. W miarę dorastania człowieka charakter jego pisma zmienia się, a wreszcie stabilizuje. Naukę zajmującą się charakterem pisma pod kątem tego, co mówi o charakterze piszącego, nazywamy GRAFOLOGIĄ.

Książki na łańcuchu

Książki można łatwo przenosić, więc często znikają z bibliotek. Aby temu zapobiec, w średniowiecznej bibliotece w Katedrze Hereford w Anglii książki przykuto łańcuchami do prętu biegnącego wzdłuż regału. Łańcuchy przymocowano z przodu do okładek, a zatem książki stoją grzbietami do wewnątrz.

Straszne księgi

W Egipcie w XXV w. p.n.e. powstawały tzw. KSIĘGI UMARŁYCH. Był to zwój zawierający zbiór zaklęć, modlitw i hymnów oraz mitów i fragmenty tekstów rytualnych. Teksty te miały zapewnić umarłemu szczęśliwe dotarcie do państwa umarłych i żywot wieczny.

Księgi średniowieczne

Jeśli przepisywany tekst nie dochodził do końca linii, puste miejsce wypełniano różnymi wzorami, wizerunkami zwierząt i ptaków. Artyści często musieli sami sporządzać farby z roślin czy sproszkowanych minerałów. Malarze używali także złota płatkowego, które przytwierdzali do powierzchni gumą arabską.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer