KREATYWNY ODKRYWCA - INFORMACJE


Projekt pt. „Kreatywny odkrywca”
realizowany w porozumieniu z miastem Katowice, gminą Pszczyna, gminą Ornontowice oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 sierpnia 2018 roku realizację nowego projektu pt. „Kreatywny odkrywca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczennic i uczniów klas IV - VIII następujących szkół podstawowych:

  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach
  • Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach
  • Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
  • oraz

  • podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców

Wśród zaplanowanych form wsparcia znalazły się zatem

  • Warsztaty ogólnorozwojowe,
  • Projekty badawcze rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
  • Warsztaty rozwijające kompetencje ICT i kreatywność,
  • Zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:
Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020

Planowane efekty: w wyniku realizacji Projektu planowane jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy w grupie) 240 uczniów i uczennic odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych w tym warsztatów i wykładów ogólnorozwojowych, metamatematyczno-przyrodniczych i ICT dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat oraz podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych 40 rodziców uczniów ww. szkół.
Wartość projektu: 499 885,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 484 888,45 zł
Rekrutacja do Projektu odbędzie się we wrześniu 2018r.
W każdej ze szkół powołany zostanie Koordynator/ka ze strony szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer