Świetlica

Świetlica szkolna:

mgr Anna Wajszczyk
mgr Halina Neumann

Czynna od godziny 630 do 1630

Zajęcia w świetlicy są pozalekcyjną formą zajęć opiekuńczo wychowawczych. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie zgłoszeni przez rodziców (karta zgłoszenia), wychowawców, nie uczestniczący w lekcjach religii oraz uczniowie, którzy czekają na inne formy zajęć pozalekcyjnych.
Opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele, według harmonogramu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

www.spmiarka.edu.pl/smodbip

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer