Wizja i Misja szkoły

WIZJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE ORNONTOWICE

„WIEM, KIM JESTEM,
ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ, UMIEM WIELE,
JESTEM OTWARTY NA ŚWIAT,
ROZUMIEM SŁOWO TOLERANCJA”

MISJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE ORNONTOWICE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GMINIE ORNONTOWICE

  • POSZANOWANIA GODNOŚCI I PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA;
  • UCZĄCE DEMOKRATYCZNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW;
  • PROMUJĄCE ZDROWIE I SZEROKO POJĘTE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI;
  • OTWARTE NA KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI;
  • ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA WYCHOWANKÓW;
  • PROMUJĄCE PIĘKNO NASZEGO REGIONU I KRAJU ORAZ KSZTAŁTUJĄCE POCZUCIE DUMY Z WŁASNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA;
  • ZAPEWNIAJĄCE DOBRZE ZORGANIZOWANE, ATRAKCYJNE ZAJĘCIA W BOGATO WYPOSAŻONEJ PLACÓWCE;
  • ZAPEWNIAJĄCE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI Z GRUP RYZYKA SPO9ŁECZNEGO ORAZ Z DYSFUNKCJAMI;
  • WSPOMAGAJĄCE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA I UMOŻLIWIAJĄCE IM CZYNNE UCZESTNICTWO W ŻYCIU ZESPOŁU;
  • OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer