„EURONET 50/50”

Informacje dotyczące realizacji projektu „EURONET 50/50”
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice

Celem projektu „EURONET 50/50” jest wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi poprzez edukację energetyczną najmłodszych oraz utworzenie europejskiej sieci szkół oszczędzających energię i inne zasoby. W ramach działań projektowych wdrażana jest metodologia, która zakłada zaangażowanie uczniów i nauczycieli w proces zarządzania energią w szkole oraz nauczenie ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Realizacja założeń projektu składa się z następujących etapów:
♦ powołanie zespołu ds. energii w skład, którego w naszej szkole weszło 17 uczniów – przedstawicieli obecnych klas IV i V, 4 nauczycieli i pracownik obsługi (pan konserwator),
♦ zapoznanie się uczniów wchodzących w skład zespołu do spraw energii z tematyką ochrony klimatu i sposobów oszczędzania energii,
♦ dokonanie przez uczniów wchodzących w skład zespołu oceny gospodarowania energią w szkole, co odbywa się na podstawie przeprowadzanych długoterminowych pomiarów temperatury, obserwacji placówki i badań ankietowych, a następnie zaproponowanie i wdrożenie długoterminowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie jej zużycia,
♦ przygotowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej skierowanej do reszty społeczności szkolnej, w czasie której uczniowie wchodzący w skład zespołu ds. energii dzielą się zdobytą wiedzą, a także swoimi propozycjami rozwiązań pozwalającymi na ograniczenie zużycia energii w szkole.

Efektem podjętych działań powinny być oszczędności energii oraz oszczędności pieniężne.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer