COMENIUS

Zdrowi i szczęśliwi

Od września 2011 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym realizowany jest projekt „Be healthy, feel happy” („Bądź zdrowy, bądź szczęśliwy”) w ramach europejskiego programu Comenius.

Celem programu Comenius jest partnerska współpraca szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która ma skutkować przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem, a uczestniczy w niej zarówno kadra nauczycielska, jak i uczniowie.

Z inicjatywy pani dyrektor Zespołu Gizeli Siedlaczek nauczyciele języka angielskiego zaangażowali się w zadania zmierzające do pozyskania partnerów i przygotowania projektu w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Rozpoczęli oni od udziału w szkoleniu dotyczącym tego programu, a następnie p. Elżbieta Rerich nawiązała współpracę ze szkołą w Turcji, która zaproponowała wspólne stworzenie projektu dotyczącego zdrowego stylu życia.

W dniach 18 do 23 stycznia 2011r. p. Rerich wzięła udział w wizycie przygotowawczej, która miała miejsce w Turcji, w mieście Gebze, położonym ok. 70 km od Istambułu. Wizyta ta miała na celu przygotowanie założeń wspomnianego projektu oraz nawiązanie ścisłej współpracy między szkołami ubiegającymi się o przyznanie funduszy na jego realizację.

Oprócz przedstawicieli goszczącej szkoły tureckiej w spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Polinezji Francuskiej. W czasie wizyty wszyscy jej uczestnicy zapoznali się z pracą tureckiej szkoły, spotkali się z nauczycielami i uczniami. Każdy z uczestników podzielił się informacjami na temat swojego kraju, miasta, szkoły oraz systemu edukacji. Wszyscy wspólnie opracowali cele i działania projektu.

W czerwcu nasza szkoła otrzymała potwierdzenie od Narodowej Agencji, że wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i otrzymał akceptację. Jego realizacja ruszyła wraz z nowym rokiem szkolnym w 8 szkołach partnerskich.

W czasie apelu z okazji Europejskiego Dnia Języków uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą szkołom partnerskim, wygospodarowano też w szkole miejsce, gdzie przedstawiane są bieżące informacje dotyczące realizacji programu. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone przez p. Monikę Kucharek i p. Elżbietę Rerich dla uczniów zainteresowanych tematyką projektu, a także zachęcające uczniów do nauki języka angielskiego (np. wideokonferencja z partnerską szkołą z Włoch), oraz różnego typu akcje mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, takie jak „Owoce w każdy wtorek” czy spotkanie z dietetykiem.

W dniach 1 do 5 listopada 2011r. natomiast odbyła się pierwsza wizyta partnerskiego programu szkół. Szkołą goszczącą była portugalska szkoła znajdująca się w miejscowości Vila Nova da Baronia. Wzięli w niej udział nauczyciele ze wszystkich szkól biorących udział w projekcie: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Belgii, Polinezji Francuskiej i Polski. Naszą szkołę reprezentowały p. Monika Kucharek i p. Elżbieta Rerich.

W czasie wizyty przedstawiciele poszczególnych szkół zwiedzili szkołę goszczącą, zapoznawali się z uczniami i nauczycielami. Podczas spotkania roboczego przedstawiciele każdej ze szkół zaprezentowali informacje na temat swojej szkoły i miejscowości. Został również przeanalizowany podział zadań i dostosowany do nowych warunków – w projekcie nie bierze udziału szkoła z Turcji. Następnie zmodyfikowano, dostosowano i szczegółowo ustalono plan dalszych mobilności, czyli wizyt nauczycieli i uczniów w poszczególnych szkołach partnerskich, który przedstawia się następująco:

Włochy – styczeń 2012,

Grecja – kwiecień 2012,

Wielka Brytania – czerwiec 2012,

Polska – październik 2012,

Polinezja Francuska – grudzień 2012,

Belgia – marzec 2013,

Hiszpania – czerwiec 2013.

Następnie uczestnicy przedstawili postępy prac związanych z realizacją projektu (opracowanie wyników ankiet, zdjęcia kącików Comeniusa, plakatów oraz innych podjętych działań). W czasie wolnym nauczyciele mieli możliwość zwiedzania pobliskiego historycznego miasta Evora.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

www.spmiarka.edu.pl/smodbip

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer